Advokaadibüroos osutab õigusteenust vandeadvokaat Mari-Ann Veiermann, kes on omanud kokkupuudet õigusteenuse osutamisega juba 25 aastat, sellest üle kahekümne aasta tegutsenud advokaadi ja vandeadvokaadina. Mari-Ann Veiermann omab pikaajalisi kogemusi erinevates kohtuasjades osalemise kui ka kohtuväliste õiguslike küsimuste lahendamisel. Nende kogemuste põhiselt ja pideva enesetäiendamise pinnalt osutatakse klientidele teenust ka käesoleval ajal.

Advokaadibüroo on valmis lahendama nii eraisikute, äriühingute, mittetulundusühingute kui ka avalikku võimu teostavate haldusorganite ja – asutuste õigusküsimusi ja – vaidlusi tagamaks isikute huvide võimalikult efektiivne esindus ning kaitse.

Pikaajaliste kogemuste põhiselt ja pideva enesetäiendamise pinnalt pakume professionaalset õigusabiteenust nii eraisikutele kui ka juriidilistele/avalik-õiguslikele isikutele. Valdkonnapõhiselt omame otseseid kogemusi transpordi, meditsiini, kinnisvara, kaitseväe, üldehituse, teedeehituse, meelelahutuse, infotehnoloogia, arstlike komisjonide ja rahvusvaheliste konventsioonide valdkondades.

Meie klientide tagasiside õigusabiteenuse osas on olnud positiivne, mida kinnitab ka püsiklientide suur osakaal meie kliendibaasis.