KOGENUD & USALDUSVÄÄRNE

Advokaadibüroos osutab õigusteenust vandeadvokaat Mari-Ann Veiermann, kes on omanud kokkupuudet õigusteenuse osutamisega juba 19 aastat, sellest ligi kaksteist aastat vandeadvokaadina.

Õigusabi põhivaldkonnad:
• võlaõigus
• perekonnaõigus
• äriõigus
• haldusõigus ja -kohtumenetlus
• kliendi nõustamine
• täitemenetluse algatamine
• kaitsmine väärteo- ja kuriteoasjades
• läbirääkimiste läbiviimine
• kliendi esindamine