Tornimäe advokaadibüroo on asutatud vandeadvokaat Mari-Ann Veiermanni

poolt, kes on õigusteenuse osutamist praktiseerinud juba üle 17 aasta,

sellest ligi 10 aastat vandeadvokaadina.

Pikaajaliste kogemuste põhiselt ja pideva enesetäiendamise pinnalt

pakume professionaalset õigusabiteenust nii eraisikutele kui ka

juriidilistele/avalik-õiguslikele isikutele. Valdkonnapõhiselt omame

otseseid kogemusi transpordi, meditsiini, kinnisvara, kaitseväe,

üldehituse, teedeehituse, meelelahutuse, infotehnoloogia, arstlike

komisjonide ja rahvusvaheliste konventsioonide valdkondades.

Nõustame kõiki isikuid lepingulistes küsimustes, samuti suhtlemisel

riigiasutuste ja valla- või linnavalitsusega, EAS ja PRIA-ga ning

Konkurentsiametiga. Koostame taotlusi, vaideid ja kaebusi

Halduskohtusse,hagiavaldusi üldkohtule  ja esindame kliente kõikides

kohtuastmetes.

Suuremahuliste juhtumite lahendamiseks teeme koostööd teiste

advokaadibüroodega, kellega omame usaldusväärseid suhteid ja töökogemusi.

Meie klientide tagasiside õigusabiteenuse osas on olnud positiivne, mida

kinnitab ka püsiklientide suur osakaal meie kliendibaasis.

Tornimäe advokaadibüroo on asutatud vandeadvokaat Mari-Ann Veiermanni poolt, kes on õigusteenuse osutamist praktiseerinud juba 19 aastat, sellest ligi 12 aastat vandeadvokaadina.

Pikaajaliste kogemuste põhiselt ja pideva enesetäiendamise pinnalt pakume professionaalset õigusabiteenust nii eraisikutele kui ka juriidilistele/avalik-õiguslikele isikutele. Valdkonnapõhiselt omame otseseid kogemusi transpordi, meditsiini, kinnisvara, kaitseväe, üldehituse, teedeehituse, meelelahutuse, infotehnoloogia, arstlike komisjonide ja rahvusvaheliste konventsioonide valdkondades.

Nõustame kõiki isikuid lepingulistes küsimustes, samuti suhtlemisel riigiasutuste ja valla- või linnavalitsusega, EAS ja PRIA-ga ning Konkurentsiametiga. Koostame taotlusi, vaideid ja kaebusi Halduskohtusse, hagiavaldusi üldkohtule  ja esindame kliente kõikides kohtuastmetes.

Suuremahuliste juhtumite lahendamiseks teeme koostööd teiste advokaadibüroodega, kellega omame usaldusväärseid suhteid ja töökogemusi.

Meie klientide tagasiside õigusabiteenuse osas on olnud positiivne, mida kinnitab ka püsiklientide suur osakaal meie kliendibaasis.